Configurar a política do Windows na AMP para endpoints