Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco Norge Virtual Updates

Våre egne tekniske spesialister inviterer til norske live Webinar på tvers av arkitekturene våre; Datasenter, Enterprise Nettverk, IoT, Samhandling og Sikkerhet.

Cisco Sikker IoT Konnektivitet

5. Feb | kl. 09:00

Hvordan kan Cisco Industrielle løsninger øke graden av visibilitet og kontroll gjennom et ende til ende design?

Frank Tuhus, Systems Architect forteller hvordan Cisco Industrielle løsninger øker graden av visibilitet og kontroll gjennom et ende til ende design.

Cisco´s take on cloud security: Securing your cloud

19. Feb | kl. 09:00

I denne techupdaten vil vi se litt hva vi i Cisco mener er viktig når man planlegger Cloud Security. Hvor er vi med produkter, teknologi og løsninger, pr i dag og litt om vi vi tenker fremover.
Vi kommer til å se litt på hva vi mener er viktig å ta hensyn til når man planlegger sikkerhet i sky-prosjekter og hvor Cisco er i denne sammenheng. Hvordan kan Cisco bidra til å sikre dine sky-løsninger? Presentører: Linda Furnes & Christian - Nordve + Juel Jensen. 

Cisco´s take on Zero Trust

4. mars | kl. 09:00

Zero Trust har blitt debattert en periode og som i mage «Hyper» legger ulike aktører ulike verdier i hva dette er basert på hva de har å tilby. Vi kommer til å se litt på hva Zero trust er, rent konseptuelt. Deretter skal vi dykke litt ned i hva Cisco har å bidra med for at du skal begynne å bygge en Zero Trust arkitektur hos deg. Hva vi mener er viktig og litt om prioriteringer for å lykkes med Zero Trust. Presentører: Christian - Nordve & Juel Jensen 

Techupdate Mobility

18. mars | kl. 09:00

Vi går igjennom noen av de siste nyhetene som kan sørge for at hverdagen blir enklere for bruker av, og de som administrerer nettverket. Mer info kommer så snart nyheter bli offisielt. Presentører er Patrick Mostad og Deniz Aslan

Hyperflex

1. april kl. 09:00

Få presentert de siste innovasjoner som kommer med versjon 4.5 av Cisco HyperFlex. Presentør er Edvard Haugland. 

Cisco Webex

15 april kl. 09:00

Møter, kontaktsenter og enheter, samlet på én felles plattform. Presentør er Ronny Hogvold

Cisco IoT på kant

29. april | kl. 09:00

Hvordan kan Cisco hjelpe med å terminere IoT data på kanten i nettverket og hvordan kan dataene som samles inn behandles igjennom nettverket. Presentør er Frank Tuhus.

Techupdate Duo

13. mai | kl. 09:00

Duo er en av de nyere tilskuddene til Cisco Security. Duo er en Multi Faktor Autentiserings (MFA) løsning. Arkitektene bak Duo så på MFA og To-faktir løsninger som var på markedet og satte seg som mål å lage en MFA som tar med seg de sikkerhets messige fordelene med MFA samtidig som man skulle forbedre brukeropplevelsen ved bruk av slike løsninger. Rett før årsskiftet så kom løsningene inn i Cisco systemet for fullt og det er nå mulig for oss å tilby dette gjennom våre vanlige kanaler i Norge. Vi vil gjøre en presentasjon av hva Duo er, hva det gjør og et gjøre en generell tech-update på disse løsningene. Presentør er Christian Juel Jensen. 

Mobility - Open Roaming

27. mai | kl. 09:00

Cisco OpenRoaming gjør det mulig for mobilbrukere å roame automatisk og sømløst over Wi-Fi og mobilnettverk, inkludert Wi-Fi 6 (802.11ax) og 5G. Dette oppnås gjennom et kollektiv av industripartnere og samarbeidspartnere, som har mål om å bygge en bedre bro mellom mobil- og Wi-Fi-nettverk. OpenRoaming tilbyr tjenesteleverandører muligheten til å utvide 5G-tjenester som "Network slicing" inn i Enterprise-nettverket, mens detaljhandels- og kommersielle leverandører enkelt kan bruke Identity Providers footprint for å forenkle Wi-Fi-onboarding. Presentør: Roger Nitter

Cisco DNA Assurance

10. juni | kl. 09:00

Få en deepdive i det nye Cisco DNA Center Assurance verktøyet, med fokus på følgende: innsikt i trender i nettverket deres; forutse problemer; få intelligente og meningsfulle meldinger om tilstanden til nettverket, kundene og applikasjonene deres; og enkelt feilsøking av problemer når uvanlig trender er identifisert. Presentør er Victoria Engh