Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco og INTERPOL inngår samarbeid for å bekjempe nettkriminalitet

 

Cisco og INTERPOL, verdens største internasjonale politiorganisasjon, undertegnet i november 2017 en avtale om å dele trusselinformasjon mellom hverandre. Avtalen er et viktig ledd i et felles mål om å bekjempe nettkriminalitet.

Ledet av INTERPOLs globale senter for nettkriminalitet i Singapore, INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI), ønsker Cisco og INTERPOL å utvikle et godt koordinert samarbeid for datadeling. Samarbeidet vil ikke bare øke mulighetene for å oppdage trusler raskt verden rundt, men vil også bane vei for et fremtidig samarbeid for trening og kunnskapsdeling.

­– Nettkriminalitet er en av de største utfordringene vi ser i samfunnet i dag, og en slik avtale gjør at vi vil få bedre forutsetninger for å bekjempe den. Vår erfaring innenfor sikkerhet, sammen med INTERPOLs enorme nettverk, vil gjøre at vi sammen kan utvikle løsninger som vil komme samfunnet til gode. Når offentlig og privat sektor kommer sammen på tvers av landegrensene for å bekjempe nettkriminalitet, sender det et viktig signal som forhåpentligvis vil gi god effekt, sier Sven Thaulow, administrerende direktør i Cisco Norge.

192 land i samarbeid
Noboru Nakatani, adm. dir. i IGCI, mener samarbeid mellom offentlig og privat sektor er veien å gå for å bekjempe global nettkriminalitet.

– Utvekslingen av informasjon og ekspertise mellom offentlig og privat sektor er ekstremt viktig skal vi bekjempe nettkriminalitet. Ingen land eller bedrift kan gjøre dette alene. INTERPOLs avtale med Cisco gir oss, og myndighetene i våre 192 samarbeidsland, tilgang til viktig trusselinformasjon som kan hjelpe oss å ikke bare oppdage angrep, men og hjelpe til å forhindre dem, sier Nakatani.

John N. Stewart, global sikkerhetssjef i Cisco, er glad for at Cisco og INTERPOL nå skal utveksle informasjon og jobbe sammen mot bedre sikkerhetsløsninger. Stewart var nylig på norgesbesøk hvor han nettopp understreket viktigheten av sikkerhetssamarbeid på tvers av landegrenser.

– Med en stadig eskalering av nettkriminalitet verden over, må et felles forsvar dannes mellom både privat og offentlig sektor for å bekjempe dette. Synlighet og omfattende bevisstgjøring rundt farene for nettkriminalitet er kritisk viktig for å kunne oppdage, analysere og beskytte mot stadig nye trusler. Vi er glade over å kunne samarbeide med INTERPOL for å utveksle informasjon og finne andre kunnskapsbaserte muligheter for å bekjempe nettkriminalitet verden over, sier Stewart.

Ciscos omfattende sikkerhetsportefølje er designet til å se en trussel et sted – og stoppe det alle steder ved å endre systemets struktur. Cisco blokkerer daglig over 19 milliarder trusler gjennom deres Collective Security Intelligence-system. Dette er muliggjort av TALOS - Cisco sin – sikkerhets- og informasjonsgruppe.

 

Ciscos avtale med INTERPOL støtter organisasjonens programmer rettet mot å bekjempe ren nettkriminalitet, og nettbasert kriminalitet gjort ved å hjelpe medlemsland med å identifisere nettangrep og deres bakmenn. 


Om Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) er verdensledende innen teknologi som har fått internett til å fungere siden 1984. Våre ansatte, produkter, og partnere hjelper samfunnet med sikker oppkobling mot internett og å gripe morgendagens muligheter i dag. Les mer på https://www.cisco.com/c/no_no/about/press.html og følg oss på Twitter @Cisco og @CiscoNorway.

Om INTERPOL

INTERPOL er verdens største internasjonale politiorganisasjon, med 192 medlemsland. Vår rolle er å sørge for at politi verden over jobber sammen for å gjøre verden til et tryggere sted. Vår høyteknologiske infrastruktur med teknisk og operasjonell support hjelper oss å møte de stadig økende utfordringene med å bekjempe kriminalitet i det 21. århundre.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:


Sven Størmer Thaulow, adm. dir., Cisco Norge
Mobil: +47 918 08 318
Epost: sven.thaulow@cisco.com

Trude Martinsen Brun, Markedssjef, Cisco Norge
Epost: tbrun@cisco.com
Mobil: +47 905 528 23