Guest

Sofistikerte cyberangrep definerer innovasjonsracet mellom angripere og forsvarere

Cisco har lansert sin halvårlige sikkerhetsrapport som analyserer trusselbildet og trender innen cybersikkerhet. Rapporten viser at det er kritisk å minimere tiden det tar å oppdage angrep.

Oslo, august 2015: For å beskytte mot sofistikerte angrep fra sterkt motiverte aktører, er det kritisk så raskt som mulig å identifisere trusler og faktiske angrep. Angler Exploit Kit representerer en type alminnelige trusler som utfordrer organisasjoner når den digitale økonomien og Internet of Everything (IoE) etablerer nye angrepsflater og inntjeningsmuligheter for cyberkriminelle.
Rapporten avdekker også nye risikoer knyttet til Flash, videreutviklingen av gisselprogramvare (ransomware) og Dridex’ muterende skadevarekampanje. Disse truslene øker behovet for raskt å oppdage angrep. I dag opererer sikkerhetsbransjen med en gjennomsnittlig oppdagelsestid på 100-200 dager (Time to detection – TTD). Til sammenligning opererer Cisco med et gjennomsnitt på 48 timer for sine AMP-løsninger (Advanced Malware Detection). Løsningene har en retrospektiv tilnærming som analyserer angrep som slipper gjennom eksisterende cyberforsvar.
– Cisco opplever økt etterspørsel innen sikkerhet.  Dette spesielt innenfor trusselfokusert brannmurteknologi, noe som understøtter valget Cisco gjorde med å integrere FirePower. Vi opplever også en økt etterspørsel etter komplette løsninger for å beskytte kundene våre før, under og etter angrep. Cisco har mye spennende nyheter innenfor sikkerhetsløsninger og ser frem mot et godt andre halvår av 2015, sier sikkerhetsansvarlig i Cisco Norge, Jarle Normann.
I tillegg viser rapporten behovet for å etablere integrerte løsninger heller en punktløsninger. Det er viktig å benytte troverdige leverandører og benytte sikkerhetstjenesteleverandører som kan evaluere og rådgi. Geopolitiske eksperter trekker dessuten frem behovet for en global tilnærming til cybersikkerhet i form av et rammeverk, for å fremme økonomisk vekst.
– Over lengre tid har vi settet at sikkerhetsangrepene blir mere og mere avanserte. Dette underbygges også av rapporten, men jeg tror også at andelen uoppdagede sikkerhetsbrudd har økt betraktelig, sier teknologidirektør i Cisco Norge, Nils Ove Gamlem.
Se video med John Chambers, Cisco Chairman og John N. Stewart, Cisco SVP og Security & Trust Officer diskutere de viktigste funnene i rapporten.
For mer informasjon, se den internasjonale pressemeldingen nedenfor samt vedlagte infografikk.


For mer informasjon og kommentarer, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss