Guest

Cisco spår tidobling av global mobildata-trafikk

  • 10 X økning i mobil datatrafikk innen 2019
  • 97 prosent av mobildata-trafikken genereres av «smarte» enheter i 2019

Oslo, 4. februar 2015: Ifølge tall fra årets utgave av Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast, vil kommunikasjon mellom maskiner (M2M) samt raskere mobile nettverk, sørge for en tidobling av den mobile datatrafikken de neste fem årene, fra 30 exabyte* i 2014 til 292 exabyte innen 2019. Volumet er 292 ganger mer datatrafikk enn hva som ble generert i år 2000 inkludert både mobile og faste datanettverk.

– Tilgang til høyere hastigheter, gir bedre opplevelser. Dette driver igjen opp bruken.
Mere og mere av arbeidsstyrken blir mobil, og folk forventer tilgang til de samme tjenestene på farten som på kontoret, sier teknologidirektør i Cisco Norge, Nils-Ove Gamlem.

Cisco forventer at veksten i mobil datatrafikk vil vokse tre ganger så mye som datatrafikk i kablede nett. Blant annet vil dette være en konsekvens av at flere brukere vil kobles opp i mobile nett, fra 4,3 milliarder brukere i fjor til 5,2 milliarder i 2019. Andelen mobilbrukere vil øke fra 59 prosent i 2014 til 69 prosent i 2019. Folk vil ha flere enheter. Til sammen vil det eksistere rundt 11,5 milliarder enheter som er klargjort for mobilaksess; 8,3 milliarder personlige enheter og 3,2 milliarder M2M-enheter.

Maskiner som «snakker»
Det vil skje en enorm vekst innen M2M-enheter, enheter som kommuniserer direkte med andre maskiner uten nødvendigvis å måtte betjenes av brukeren. Bærbar elektronikk er eksempler på slike enheter. Klokker som synkroniseres mot nettet, som loggfører aktiviteten til brukerne og sørger for å si fra når du bør aktiveres, slappe av etc. Elektronikk til å ha på seg, forventes å vokse fem ganger de neste fem årene, til et totalt antall av 578 millioner enheter innen 2019.

Kraftig videovekst
Video vil stå for 72 prosent av den mobile datatrafikken i 2019, opp fra 55 prosent i 2014. Denne veksten vil blant annet være mulig som en konsekvens av enda raskere mobilnett. Mobilnettene alene vil ikke håndtere all mobildatatrafikk. Wi-Fi forventes å avlaste mobilnettene i langt større grad. Det samme gjelder «small cells», typisk bedriftsinstallerte private mobiltilkoblingspunkter. I 2014 avlastet Wi-Fi, og lignende nett, 46 prosent av all mobil datatrafikk. I 2019 er det forventet at tilsvarende avlasting vil være på 54 prosent. WiFi vil også kunne avlaste taletrafikk. Trafikk generert fra skytjenester som YouTube og Netflix forventes å øke 11 ganger de neste fem årene. Skybaserte applikasjoner stod for 81 prosent av den globale mobildatatrafikken i 2014. Andelen vil vokse til 90 prosent i 2019.

– I dag er mye av dataveksten drevet av privat forbruk i form av videostreaming. Fremover, tror jeg vi vil se tjenester i bedriftsmarkedet som også bidrar til trafikkvekst, spesielt innenfor Internet of Everything, smarte byer, smarte biler, sensorer av forskjellige slag og video, sier Gamlem.

Fra 2G til 3G i 2017
I 2014 var 88 prosent av den globale mobile datatrafikken «smart», det vil si at den kom fra enheter med avanserte input- og multimediemuligheter og minst 3G-støtte. Andelen forventes å øke til 97 prosent i 2019.

3G vil bli den ledende datatilkoblingsstandarden i 2017 og overtar da for 2G. Innen 2019 vil 26 prosent av alle mobiler globalt være koblet til 4G-nett, men de samme enhetene vil generere 68 prosent av den totale mobile datatrafikken.

*Én exabyte tilsvarer én milliard gigabyte.

  • For mer informasjon henvises det til den globale pressemeldingen HER
  • I tillegg eksisterer en egen NETTSIDE med mye nyttig informasjon om selve rapporten, inkludert egne dataverktøy.
Selve rapporten kan lastes ned HER

About Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide leader in IT that helps companies transform the opportunities of tomorrow by proving that amazing things can happen when you connect the previously unconnected. For ongoing news, please go to http://thenetwork.cisco.com.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss