Guest

Holdninger største sikkerhetsproblem

Oslo, 27. oktober 2014: Cisco har gjennomført en undersøkelse blant mer enn 12.000 ansatte på tvers av europeiske selskaper. 31 prosent mener IT-sikkerhet kveler innovasjon og samarbeid og gjør det vanskeligere å utføre arbeidet.

Noen av de viktigste funnene i Cisco's store europeiske undersøkelse, er at menneskers holdninger er en av de største sikkerhetsutfordringene samfunnet står overfor. Holdningene er en utfordring for oss selv som privatpersoner og som arbeidstakere og således også for arbeidsgivere. Med en økende tilgang på offentlige digitale tjenester, vil de samme holdningene skape et problem for denne delen av samfunnet.

52 prosent av de spurte erkjenner at ansattes handlinger er en av de to største truslene for datasikkerhet (datakriminalitet var ansett som den største med 60 prosent). 69 prosent kjenner ikke til høyprofilerte sikkerhetstrusler som Heartbleed.

Til tross for en ganske utbredt bevissthet i forhold til egen rolle i sikkerhetsproblematikken, er det hele 23 prosent som ikke vet om bedriften har regler for å ivareta sikkerheten. 44 prosent følger kun i moderat grad reglene og 14 prosent omgår reglene.

31 prosent mener IT-sikkerhet kveler innovasjon og samarbeid og gjør det vanskeligere å utføre arbeidet.

- For Cisco, og alle andre selskaper som jobber med sikkerhetsproblematikk og IT, er dette en stor utfordring. Vi er avhengige av å lage systemer som i så liten grad som mulig påvirker eller kompliserer hvordan ansatte ønsker å gjøre jobben sin. På den andre siden må vi ha en holistisk tilnærming til eksterne og interne trusler, sier teknologidirektør Nils Ove Gamlem i Cisco Norge.

Løsninger må derfor gi integrert beskyttelse på tvers av hele trusselspekteret, og nylig lanserte Cisco nettopp denne typen løsninger. (Se vedlagt pressemelding - Electra launch).

- Noe av det viktigste i denne lanseringen er vår evne til å foreta kontekstuell-, trussel- og plattformbasert analyse, sier Gamlem.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss