Guest

Cisco og partnere bygger verdens største «sky av skyer»

Et globalt nettverk av nettskyer, representerer den neste fasen av skyteknologi, en nøkkelfaktor i «internet of everything»

Oslo, 26. mars 2014: Under Cisco Partner Summit i Las Vegas denne uken, kunngjorde Cisco planer om å bygge verdens største globale intersky - et nettverk av nettskyer. Løsningen designes for å være en nøkkelkomponent i fremtidsvisjonen «the Internet of Everything» med et distribuert nettverk, nær uendelig skalerbarhet, realtidsanalyser og full støtte for lokale datalagringsdirektiver.

Cisco forventer å investere mer enn 1 milliard dollar for å bygge opp sin utvidede sky-virksomhet over de neste to årene. For å bygge interskyen, vil Cisco benytte sitt store partnerapparat, med en lang rekke store navn som Telestra, Canopy og Ingram Micro.

- Kunder, tjenesteleverandører og kanalpartnere snur seg mot Cisco for å etablere åpne og høyst sikre hybride skymiljø. De ønsker raskt å levere verdifulle kraftige skyløsninger for sine nøkkelkunder, samtidig som de ønsker å redusere risiko gjennom kapitalinvesteringer, sier Robert Lloyd, president for utvikling og salg i Cisco.

Behovet for en ny type arkitektur og strategi er prekært.

- Ingen skyleverandør kan adressere ethvert IT-behov. Ingen IT-organisasjon kan holde stand på alle fronter med dagens endringstempo innen skalering, globalisering, krav til hurtighet innen tjenesteleveranser og den enorme analysekapasiteten som kreves når milliarder av nye koblinger etableres som en følge av Internet of Everything,sier teknologidirektør Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.

Se for øvrig den engelske pressemeldingen: her


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem, teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss