Doorlopende probleemoplossing voor de herstart van Kube-Apiserver-pods