Procedure voor het omgaan met een gecorrupte MongoDB in CPS Mongo Kopie Set