Probleemoplossing bij voorbeeld fout door toegenomen gebruik van DATA_PATH