Functie Beleids- en heffingsregels stoppen en computingsknooppunt starten