Probleemoplossing voor PCRF-taakverdeling voor VM-herstel - OpenStack