Probleemoplossing voor X3MDConnDown en X3MDConnUp Trap waargenomen in PGW