Probleemoplossing voor scenario's van SPGW-selectie via DNS-router op basis van configuratie