ASR 5000 Series Hoe het huidige storingscijfer voor een alarm na de eerste trigger te bepalen