Workround for Mon sub-call opties verloren telkens als een nieuwe mon sub-next-call wordt geïnitieerd