De autorisatie voor access points configureren in een Unified Wireless Network