EAP-verificatie met WLAN-controllers (WLC) configureren