ACS versie 5.2 en WLC voor per WLAN-verificatievoorbeeld