Configuratievoorbeeld van gedistribueerde traffic shaping