De betekenis van één fase en twee fasen voor spraak