Configureer de nummeromzetting met spraakvertaalprofielen