Opzetten en verzamelen van traceringsgegevens in CUE