XML-gegevens met de gegevensstap van het XML-document uittrekken