CallManager H.323: Eenvoudige spraakafgifte na overbrengen of vasthouden