Waarom het ingebouwde wiskundige element een waarde van -0 of NaN opslaat