Configureer een andere taal op de spraakpostbus voor een of meer gebruikers met CUE.