CUE MWI-mechanismen configureren en probleemoplossing