Unity Connection: Beperkingseffect op 'Overdracht naar alternatief contactnummer' - functie