Uitbreidingsmobiliteit voor loganalyse instellen en oplossen