Configureer het bereik van één nummer voor CallManager