Controleer CSR- en certificaatwanverhouding voor UC