Installeer een VCS-release-toets via Web Interface en CLI-configuratievoorbeeld