Vertraging van testronde banden tussen VCS-clusterknooppunten