Zijn koppelingen en leidingen op de VCS eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer?