Installeer een toets van de Optie van de Uitdrukserie via de Web Interface en het CLI Configuratievoorbeeld