BE7000 Migratie van het volume van één enkele inval5 naar het gedeelte van de dubbele inval5 zonder VM-herbouw