Nexus 7000: OTV VLAN-toewijzing voor Overlay-interface