Problemen oplossen bij doorsturen van hardware op Nexus 7000 Series-switches