Nexus 7000 vPC-configuratievoorbeeld voor automatisch herstel