Nexus 7000 Series voorbeeld van Switch GLBP-configuratie