Nexus 3000/9000: Geconsolideerde configuratie van interfaceuitsplitsing