Configureren om Spanning Tree vanaf PVST+ naar MST te verplaatsen