Configure Catalyst Switched Port Analyzer (SPAN): Example (Catalyst Switched Port Analyzer (SPAN) configureren: voorbeeld)