De configuratiebestanden in WAP125 of WAP581 access point beheren