Configureer de tijdsinstellingen voor WAP551 en WAP561