Configureer het wachtwoord voor WAP125 of WAP581 access point