Configureer de HTTP/HTTPS servicetaak op een WAP125 of WAP581 access point