Stel de functieknop niet verstoord via Software en START-code op Cisco SPA300 Series IP-telefoon