LLDP-poortinstellingen (Link Layer Discovery Protocol) configureren op een switch via de opdrachtregelinterface (CLI)